Tuomas Hynynen

Tuomas Hynynen

Ikä 41 vuotta

Perheeseeni kuuluu vaimo, kaksi lasta ja koira

tuomas.hynynen@evl.fi

040-411 0101

Facebook-profiilini
Tuomas Hynynen

Heippa, kiva kun eksyit kotisivulleni. Tällä sivulla on perustiedot minusta.

Väittelin tohtoriksi 9.11.2019. Väitöskirjani löytyy pdf-tiedostona täältä ja on tilattavissa kirjana täältä.

Lokakuussa 2019 julkaisemani ehdotus ihmissuhteen siunaamisen kaavasta löytyy täältä.

Lokakuussa 2019 esittelin Lopen seurakunnan mallia ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnista hallinnossa Tampereen hiippakunnan kirkkoherroille ja talouspäälliköille. Materiaali löytyy täältä.

Teen viranhoitoni ohessa sivutoimisesti erilaisia pienimuotoisia koulutus- tai konsultointiprojekteja. Merkittävin projektini on kirkon sijaispankki, se löytyy osoitteesta kirkonsijaiset.fi

Kirkolliskokousvaalien ehdokaslistoja esittelevä sivustoni löytyy osoitteesta kirkolliskokousvaalit.fi.

Työkokemukseni

Kirkkoherra, Lopen seurakunta
2007 -

Olen johtanut 6000-7000 jäsenen ja reilun 20 työntekijän seurakuntaa noin 12 vuoden ajan ja toiminut loppilaisten pappina. Viranhoitoni aikana olen ollut yhteensä noin vuoden ajan opintovapaalla.


Seurakuntapastori kolmessa seurakunnassa
2003 - 2007

Olen toiminut seurakuntapastorina ensin Heinolan kaupunkiseurakunnassa, sitten Helsingissä Taivallahden ja Munkkiniemen seurakunnissa. Vastuualueenani on ollut nuoriso- ja rippikoulutyö.


Koulutukseni

Teologian tohtori, Helsingin yliopisto
2012 -

Sosiaalietiikan väitöskirjassani tutkin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eettisiä kannanottoja vuosilta 2005-2010. Selvitin, millaista kirkon oppi, opetus ja usko ja eettinen harkinta on kannanotoissa.


Tuotantotalous, Teknillinen korkeakoulu
2002 - 2007

42,5 opintoviikkoa (63,75 opintopistettä) kursseja työn ohessa enimmäkseen yritysstrategian, työpsykologian ja johtamisen alueilla.


Teologian maisteri, Helsingin yliopisto
2000 - 2002

166 opintoviikkoa, joista 84 hyvitetty opinnoista Englannissa. Graduni käsitteli internetiä moraalisen toiminnan ympäristönä.


Bachelor of Arts in Theology & Religious Studies, University of Cambridge
1997 - 2000

Teologian lisäksi opin soutamaan ja valmentamaan soutujoukkuetta. Tutkinto muuttui Master of Arts –tutkinnoksi vuonna 2004.


International Baccalaureate, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
1995 - 1997

Kansainvälinen ylioppilastutkinto, kokonaisarvosana 42/45.